Järn i kosten (Dietary Iron)

Järn i kosten

Järn eller järnföreningar i födoämnen. Järn har en viktig roll i syretransporten och i syntesen av järn-porfyrinproteinerna hemoglobin, myoglobin, cytokromer och cytokromoxidas. Underskott av järn i födan kan leda till järnbristanemi.

Förklaring på engelska

Iron or iron compounds used in foods or as food. Dietary iron is important in oxygen transport and the synthesis of the iron-porphyrin proteins hemoglobin, myoglobin, cytochromes, and cytochrome oxidase. Insufficient amounts of dietary iron can lead to iron-deficiency anemia.

Synonym, svenska: Dietärt järn

Synonym, engelska: Dietary Iron

Svensk term Järn i kosten
Synonym på svenska Dietärt järn
Synonym på engelska Dietary Iron
Engelsk term Dietary Iron
MESH ID D019266

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.