Järnbristanemi (Iron-Deficiency Anemia)

Järnbristanemi

Anemi kännetecknad av små eller obefintliga järnförråd, låg serumjärnhalt, förhöjda värden av fritt erytrocytporforin, låg transferrinmättnad, förhöjt transferrin, lågt serumtransferrin, låg hemoglobi nhalt eller hematokrit, och hypokroma mikrocyter. Typiska symtom kan vara blekhet, stomatit, mag-tarmbesvär, näthinneblödningar och spröda naglar. Orsakerna kan vara otillräckligt järnupptag, defekt j ärnabsorption eller blodförlust.

Förklaring på engelska

Anemia characterized by decreased or absent iron stores, low serum iron concentration, low transferrin saturation, and low hemoglobin concentration or hematocrit value. The erythrocytes are hypochromic and microcytic and the iron binding capacity is increased.

Synonym, svenska: Anemi, järnbrist; Sideropenanemi

Synonym, engelska: Anemia, Iron Deficiency; Iron-Deficiency Anemia; Iron Deficiency Anemia; Anemias, Iron-Deficiency; Anemias, Iron Deficiency; Iron-Deficiency Anemias; Iron Deficiency Anemias

Svensk term Järnbristanemi
Synonym på svenska Anemi, järnbrist; Sideropenanemi
Synonym på engelska Anemia, Iron Deficiency; Iron-Deficiency Anemia; Iron Deficiency Anemia; Anemias, Iron-Deficiency; Anemias, Iron Deficiency; Iron-Deficiency Anemias; Iron Deficiency Anemias
Engelsk term Iron-Deficiency Anemia
MESH ID D018798

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.