Järnomsättningsstörningar (Iron Metabolism Disorders)

Järnomsättningsstörningar

Störningar i omsättningen av järn i kroppen, vad gäller upptag, transport, lagring och förbrukning.

Förklaring på engelska

Disorders in the processing of iron in the body: its absorption, transport, storage, and utilization. (From Mosby’s Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disorder, Iron Metabolism; Disorders, Iron Metabolism; Iron Metabolism Disorder; Metabolism Disorder, Iron; Metabolism Disorders, Iron

Svensk term Järnomsättningsstörningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disorder, Iron Metabolism; Disorders, Iron Metabolism; Iron Metabolism Disorder; Metabolism Disorder, Iron; Metabolism Disorders, Iron
Engelsk term Iron Metabolism Disorders
MESH ID D019189

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.