Jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis)

Jättecellsarterit

En systemisk autoimmun sjukdom som vanligtvis drabbar medelstora och stora artärer, vilket vanligtvis leder till ocklusiv granulomatös kärlinflammation med transmuralt infiltrat innehållande multinukleerade JÄTTECELLER. TEMPORAL ARTÄR är vanligtvis involverad. Denna sjukdom förekommer främst hos personer över 50 år. Symtomen inkluderar FEBER; TRÖTTHET; HUVUDVÄRK; synskada; smärta i käke och tunga; och förvärring av smärta vid kalla temperaturer. (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6th ed)

Förklaring på engelska

A systemic autoimmune disorder that typically affects medium and large ARTERIES, usually leading to occlusive granulomatous vasculitis with transmural infiltrate containing multinucleated GIANT CELLS. The TEMPORAL ARTERY is commonly involved. This disorder appears primarily in people over the age of 50. Symptoms include FEVER; FATIGUE; HEADACHE; visual impairment; pain in the jaw and tongue; and aggravation of pain by cold temperatures. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed)

Synonym, svenska: Hortons arterit; Temporalisarterit; Temporalarterit; Storcellsarterit

Synonym, engelska: Arteritides, Giant Cell; Arteritis, Giant Cell; Giant Cell Arteritides; Arteritis, Giant Cell, Horton’s; Horton’s Giant Cell Arteritis; Horton Disease; Horton Giant Cell Arteritis; Horton’s Disease; Hortons Disease; Arteritis, Giant Cell, Horton; Giant Cell Arteritis, Horton; Temporal Arteritis; Arteritides, Temporal; Temporal Arteritides; Arteritis, Temporal; Juvenile Temporal Arteritis; Arteritides, Juvenile Temporal; Arteritis, Juvenile Temporal; Juvenile Temporal Arteritides; Temporal Arteritides, Juvenile; Temporal Arteritis, Juvenile; Aortic Arteritis, Giant Cell; Giant Cell Aortitis, Horton’s; Giant Cell Aortitis; Aortitis, Giant Cell; Aortitides, Giant Cell; Giant Cell Aortitides; Giant Cell Aortic Arteritis; Cranial Arteritis; Arteritides, Cranial; Arteritis, Cranial; Cranial Arteritides

Svensk term Jättecellsarterit
Synonym på svenska Hortons arterit; Temporalisarterit; Temporalarterit; Storcellsarterit
Synonym på engelska Arteritides, Giant Cell; Arteritis, Giant Cell; Giant Cell Arteritides; Arteritis, Giant Cell, Horton’s; Horton’s Giant Cell Arteritis; Horton Disease; Horton Giant Cell Arteritis; Horton’s Disease; Hortons Disease; Arteritis, Giant Cell, Horton; Giant Cell Arteritis, Horton; Temporal Arteritis; Arteritides, Temporal; Temporal Arteritides; Arteritis, Temporal; Juvenile Temporal Arteritis; Arteritides, Juvenile Temporal; Arteritis, Juvenile Temporal; Juvenile Temporal Arteritides; Temporal Arteritides, Juvenile; Temporal Arteritis, Juvenile; Aortic Arteritis, Giant Cell; Giant Cell Aortitis, Horton’s; Giant Cell Aortitis; Aortitis, Giant Cell; Aortitides, Giant Cell; Giant Cell Aortitides; Giant Cell Aortic Arteritis; Cranial Arteritis; Arteritides, Cranial; Arteritis, Cranial; Cranial Arteritides
Engelsk term Giant Cell Arteritis
MESH ID D013700

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.