JC-virus (JC Virus)

JC-virus

En art av Polyomavirus, som ursprungligen isolerades från hjärnan hos en patient med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Patientens initialer J.C. gav namn åt viruset. Infektion åtföljs inte av något uppenbart sjukdomstillstånd, men svårartad myelinnedbrytande sjukdom kan inträffa i ett senare skede, förmodligen till följd av reaktivering av latent virus.

Förklaring på engelska

A species of POLYOMAVIRUS, originally isolated from the brain of a patient with progressive multifocal leukoencephalopathy. The patient’s initials J.C. gave the virus its name. Infection is not accompanied by any apparent illness but serious demyelinating disease can appear later, probably following reactivation of latent virus.

Synonym, svenska: Polyomavirus hominis 2

Synonym, engelska: Human Polyomavirus JC; Polyomavirus JC, Human; JC polyomavirus; Polyomavirus, JC; John Cunningham Virus; Virus, John Cunningham; Polyomavirus hominis 2

Svensk term JC-virus
Synonym på svenska Polyomavirus hominis 2
Synonym på engelska Human Polyomavirus JC; Polyomavirus JC, Human; JC polyomavirus; Polyomavirus, JC; John Cunningham Virus; Virus, John Cunningham; Polyomavirus hominis 2
Engelsk term JC Virus
MESH ID D007577

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.