Jejunoileal-bypass (Jejunoileal Bypass)

Jejunoileal-bypass

Kirurgiskt anlagd anastomos (konstgjord förbindelse) mellan den övre delen av jejunum och den nedre delen av ileum på tunntarmen för att skapa en förbigång av den näringsupptagande delen av tunntarmen. På grund av risken för svår undernäring och livshotande ämnesomsättningskomplikationer används inte längre denna metod för behandling av sjuklig fetma.

Förklaring på engelska

A procedure consisting of the SURGICAL ANASTOMOSIS of the proximal part of the JEJUNUM to the distal portion of the ILEUM, so as to bypass the nutrient-absorptive segment of the SMALL INTESTINE. Due to the severe malnutrition and life-threatening metabolic complications, this method is no longer used to treat MORBID OBESITY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bypass, Jejunoileal; Bypasses, Jejunoileal; Jejunoileal Bypasses; Jejuno-Ileal Bypass; Bypass, Jejuno-Ileal; Bypasses, Jejuno-Ileal; Jejuno Ileal Bypass; Jejuno-Ileal Bypasses; Ileojejunal Bypass; Bypass, Ileojejunal; Bypasses, Ileojejunal; Ileojejunal Bypasses; Intestinal Bypass; Bypass, Intestinal; Bypasses, Intestinal; Intestinal Bypasses

Svensk term Jejunoileal-bypass
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bypass, Jejunoileal; Bypasses, Jejunoileal; Jejunoileal Bypasses; Jejuno-Ileal Bypass; Bypass, Jejuno-Ileal; Bypasses, Jejuno-Ileal; Jejuno Ileal Bypass; Jejuno-Ileal Bypasses; Ileojejunal Bypass; Bypass, Ileojejunal; Bypasses, Ileojejunal; Ileojejunal Bypasses; Intestinal Bypass; Bypass, Intestinal; Bypasses, Intestinal; Intestinal Bypasses
Engelsk term Jejunoileal Bypass
MESH ID D007581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.