Jejunostomi (Jejunostomy)

Jejunostomi

Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.

Förklaring på engelska

Surgical formation of an opening through the ABDOMINAL WALL into the JEJUNUM, usually for enteral hyperalimentation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Jejunostomies

Svensk term Jejunostomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Jejunostomies
Engelsk term Jejunostomy
MESH ID D007582

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.