Joggning (Jogging)

Joggning

Löpning i långsam takt. Joggning utövas i konditionsstärkande syfte eller för allmänt välbefinnande.

Förklaring på engelska

Running at a low rate of speed. It can be done as a means of conditioning or for general health and well being.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Joggings

Svensk term Joggning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Joggings
Engelsk term Jogging
MESH ID D007590

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.