Joniserande strålning (Ionizing Radiation)

Joniserande strålning

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING eller partikelstrålning (hög energi ELEMENTARY PARTICLES) som kan direkt eller indirekt producera JONER i dess passage genom materia. Våglängderna för joniserande elektromagnetisk strålning är lika med eller mindre än för kort (långt) ultraviolett strålning och inkluderar gamma och Röntgenstrålning.

Förklaring på engelska

ELECTROMAGNETIC RADIATION or particle radiation (high energy ELEMENTARY PARTICLES) capable of directly or indirectly producing IONS in its passage through matter. The wavelengths of ionizing electromagnetic radiation are equal to or smaller than those of short (far) ultraviolet radiation and include gamma and X-rays.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ionizing Radiation; Ionizing Radiations; Radiations, Ionizing

Svensk term Joniserande strålning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ionizing Radiation; Ionizing Radiations; Radiations, Ionizing
Engelsk term Ionizing Radiation
MESH ID D011839

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.