Jord (Soil)

Jord

Lös mineralmateria eller organisk materia på jordens yta som fungerar som naturligt medium för växtodling på land.

Förklaring på engelska

The unconsolidated mineral or organic matter on the surface of the earth that serves as a natural medium for the growth of land plants.

Synonym, svenska: Mark; Torv; Mylla; Matjord

Synonym, engelska: Soils; Peat; Humus

Svensk term Jord
Synonym på svenska Mark; Torv; Mylla; Matjord
Synonym på engelska Soils; Peat; Humus
Engelsk term Soil
MESH ID D012987

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.