Jordbruksgröda (Agricultural Crops)

Jordbruksgröda

Odlade växter eller jordbruksprodukter såsom säd, grönsaker eller frukt.

Förklaring på engelska

Cultivated plants or agricultural produce such as grain, vegetables, or fruit. (From American Heritage Dictionary, 1982)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agricultural Crops; Agricultural Crop

Svensk term Jordbruksgröda
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agricultural Crops; Agricultural Crop
Engelsk term Agricultural Crops
MESH ID D018556

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.