Jorden (Planet Earth)

Jorden

Den tredje planeten i ordningen i vårt planetsystem, från solen räknat. Syn. Tellus.

Förklaring på engelska

Planet that is the third in order from the sun. It is one of the four inner or terrestrial planets of the SOLAR SYSTEM.

Synonym, svenska: Tellus

Synonym, engelska: Planet Earth; Earth (Planet)

Svensk term Jorden
Synonym på svenska Tellus
Synonym på engelska Planet Earth; Earth (Planet)
Engelsk term Planet Earth
MESH ID D018534

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.