Jordförorenande ämnen (Soil Pollutants)

Jordförorenande ämnen

Ämnen som förorenar jorden. Termen avser jordföroreningar i allmänhet eller sådana som saknar specifik benämning.

Förklaring på engelska

Substances which pollute the soil. Use for soil pollutants in general or for which there is no specific heading.

Synonym, svenska: Markförorenande medel

Synonym, engelska: Pollutants, Soil; Soil Pollutant; Pollutant, Soil

Svensk term Jordförorenande ämnen
Synonym på svenska Markförorenande medel
Synonym på engelska Pollutants, Soil; Soil Pollutant; Pollutant, Soil
Engelsk term Soil Pollutants
MESH ID D012989

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.