Jordmikrobiologi (Soil Microbiology)

Jordmikrobiologi

Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.

Förklaring på engelska

The presence of bacteria, viruses, and fungi in the soil. This term is not restricted to pathogenic organisms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Microbiology, Soil

Svensk term Jordmikrobiologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Microbiology, Soil
Engelsk term Soil Microbiology
MESH ID D012988

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.