Journaler (Records)

Journaler

Skriftliga utfästelser om något förhållandes autenticitet.

Förklaring på engelska

Works on authentic evidence, of something having legal importance. The concept includes certificates of birth, death, etc., as well as hospital, medical, and other institutional records.

Synonym, svenska: Resedokument; Identifikationshandlingar; Attester; Certifikat; Journaler som ämne

Synonym, engelska: Record; Records as Topic; Records as Topics; Personal Identification Systems; Identification Systems, Personal; Personal Identification System; Travel Documents; Documents, Travel

Svensk term Journaler
Synonym på svenska Resedokument; Identifikationshandlingar; Attester; Certifikat; Journaler som ämne
Synonym på engelska Record; Records as Topic; Records as Topics; Personal Identification Systems; Identification Systems, Personal; Personal Identification System; Travel Documents; Documents, Travel
Engelsk term Records
MESH ID D011996

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.