Judar (Jews)

Judar

Etnisk grupp med historiska band till landet Israel och religionen judendom.

Förklaring på engelska

An ethnic group with historical ties to the land of ISRAEL and the religion of JUDAISM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Jew

Svensk term Judar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Jew
Engelsk term Jews
MESH ID D007585

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.