Judendom (Judaism)

Judendom

Judarnas religion, grundad på tron om en gud och judarnas uppgift att sprida läran om Gud Fader, så som framställs i de hebreiska skrifterna.

Förklaring på engelska

The monotheistic religion of the Jews based on the teachings of the Hebrew Scriptures (Torah).

Synonym, svenska: Judaism; Judisk etik

Synonym, engelska: Jewish Ethics; Ethics, Jewish

Svensk term Judendom
Synonym på svenska Judaism; Judisk etik
Synonym på engelska Jewish Ethics; Ethics, Jewish
Engelsk term Judaism
MESH ID D007599

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.