Jungiansk teori (Jungian Theory)

Jungiansk teori

En teoretisk, psykoanalytisk modell uppbyggd kring symboler av det undermedvetna, där substansen för det undermedvetna härrör från två källor: det personliga, eller enskilda, undermedvetna (förträngda eller glömda upplevelsser, tankar och känslor), och det kollektiva eller objektiva undermedvetna (de universella, nedärvda egenskaper som gör individer benägna att bete sig som sina förfäder).

Förklaring på engelska

A theoretical psychoanalytical system centered around symbols of the unconscious with the unconscious material derived from two sources – the personal unconscious (repressed or forgotten experiences, thoughts and feelings) and the collective or objective unconscious (the universal inherited qualities which dispose individuals to behave in ways similar to their ancestors).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Theory, Jungian

Svensk term Jungiansk teori
Synonym på svenska
Synonym på engelska Theory, Jungian
Engelsk term Jungian Theory
MESH ID D007602

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.