Juniperus (Juniperus)

Juniperus

Ett släkte långsamtväxande barrträd tillhörande familjen Cupressaceae. Den hos oss vanligaste arten är en (Juniperus communis L.).

Förklaring på engelska

A plant genus of the family CUPRESSACEAE. The species are slow growing coniferous evergreen trees or shrubs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Juniper; Junipers; Juniperus virginiana; Juniperus virginianas; virginianas, Juniperus; Red Cedar, Eastern; Cedar, Red Eastern; Cedars, Red Eastern; Eastern Cedar, Red; Eastern Cedars, Red; Red Eastern Cedar; Red Eastern Cedars; Eastern Red Cedar; Cedar, Eastern Red; Cedars, Eastern Red; Eastern Red Cedars; Red Cedars, Eastern; Juniperus occidentalis; Juniperus occidentali; occidentali, Juniperus; Cedar, Western; Western Cedar; Cedars, Western; Western Cedars; Juniperus oxycedrus; Cade; Cades; Juniperus communis; Juniperus communi; communi, Juniperus; Juniper, Common; Common Juniper; Common Junipers; Junipers, Common

Svensk term Juniperus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Juniper; Junipers; Juniperus virginiana; Juniperus virginianas; virginianas, Juniperus; Red Cedar, Eastern; Cedar, Red Eastern; Cedars, Red Eastern; Eastern Cedar, Red; Eastern Cedars, Red; Red Eastern Cedar; Red Eastern Cedars; Eastern Red Cedar; Cedar, Eastern Red; Cedars, Eastern Red; Eastern Red Cedars; Red Cedars, Eastern; Juniperus occidentalis; Juniperus occidentali; occidentali, Juniperus; Cedar, Western; Western Cedar; Cedars, Western; Western Cedars; Juniperus oxycedrus; Cade; Cades; Juniperus communis; Juniperus communi; communi, Juniperus; Juniper, Common; Common Juniper; Common Junipers; Junipers, Common
Engelsk term Juniperus
MESH ID D018653

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.