Jupiter (Jupiter)

Jupiter

Den femte planeten från solen. Jupiter tillhör de fem yttre planeterna i vårt solsystem. Bland planetens sexton månar ingår Callisto, Europa, Ganymede och Io.

Förklaring på engelska

The fifth planet in order from the sun. It is one of the five outer planets of the solar system. Its sixteen natural satellites include Callisto, Europa, Ganymede, and Io.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Europa; Ganymede; Callisto; Io

Svensk term Jupiter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Europa; Ganymede; Callisto; Io
Engelsk term Jupiter
MESH ID D018538

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.