Jurkatceller (Jurkat Cells)

Jurkatceller

En cellinje som härrör från human T-cell-leukemi och som används för att bestämma mekanismen för differentierad känslighet för cancermedel och strålning.

Förklaring på engelska

A CELL LINE derived from human T-CELL LEUKEMIA and used to determine the mechanism of differential susceptibility to anti-cancer drugs and radiation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, Jurkat; Cells, Jurkat; Jurkat Cell

Svensk term Jurkatceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, Jurkat; Cells, Jurkat; Jurkat Cell
Engelsk term Jurkat Cells
MESH ID D019169

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.