Kadmiumföreningar (Cadmium Compounds)

Kadmiumföreningar

Oorganiska föreningar i vilka kadmium utgör en väsentlig beståndsdel av molekylen.

Förklaring på engelska

Inorganic compounds that contain cadmium as an integral part of the molecule.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Cadmium

Svensk term Kadmiumföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Cadmium
Engelsk term Cadmium Compounds
MESH ID D019187

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.