Kadmiumklorid (Cadmium Chloride)

Kadmiumklorid

Ett kadmiumsalt i form av färglösa kristaller, lösliga i vatten, metanol och etanol. Det används inom fotografin, som färgämne, för kattuntryck och i lösning för fällning av sulfider.

Förklaring på engelska

A cadmium halide in the form of colorless crystals, soluble in water, methanol, and ethanol. It is used in photography, in dyeing, and calico printing, and as a solution to precipitate sulfides. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chloride, Cadmium; Cadmium Dichloride; Dichloride, Cadmium; CdCl2

Svensk term Kadmiumklorid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chloride, Cadmium; Cadmium Dichloride; Dichloride, Cadmium; CdCl2
Engelsk term Cadmium Chloride
MESH ID D019256

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.