Kaempferoler (Kaempferols)

Kaempferoler

En grupp flavonoler baserade på kaempferol. De erhålls ur naringenin och kan hydroxyleras till quercetin eller reduceras till leukopelargonidin.

Förklaring på engelska

A group of FLAVONOLS based on kaempferol. They are derived from naringenin and can be hydroxylated to QUERCETIN or reduced to leucopelargonidin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Kaempferoler
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Kaempferols
MESH ID D044949

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.