Käkcystor (Jaw Cysts)

Käkcystor

Epitelklädda, säckliknande, sjukliga förändringar i håligheter i käken. Även epitellösa cystor (pseudocystor) i käken räknas hit, som t ex sådana som orsakats av skada, eller solitärcystor, statiska käkbenskaviteter och aneurysmatiska käkbenscystor. Egentliga käkcystor klassas som odontogena eller icke-odontogena.

Förklaring på engelska

Saccular lesions lined with epithelium and contained within pathologically formed cavities in the jaw; also nonepithelial cysts (pseudocysts) as they apply to the jaw, e.g., traumatic or solitary cyst, static bone cavity, and aneurysmal bone cyst. True jaw cysts are classified as odontogenic or nonodontogenic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cyst, Jaw; Cysts, Jaw; Jaw Cyst

Svensk term Käkcystor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cyst, Jaw; Cysts, Jaw; Jaw Cyst
Engelsk term Jaw Cysts
MESH ID D007570

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.