Käke (Jaw)

Käke

Benstruktur i munnen som bär tänderna. Käken består av underkäke och överkäke.

Förklaring på engelska

Bony structure of the mouth that holds the teeth. It consists of the MANDIBLE and the MAXILLA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Jaws

Svensk term Käke
Synonym på svenska
Synonym på engelska Jaws
Engelsk term Jaw
MESH ID D007568

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.