Käkfixeringstekniker (Jaw Fixation Techniques)

Käkfixeringstekniker

Stabilisering av kirurgiskt planerade frakturer i under- eller överkäken med hjälp av elastiska eller trådförband, bågar eller spikar. sådan teknik används ofta vid kosmetisk kirurgi för över- eller underbett.

Förklaring på engelska

The stable placement of surgically induced fractures of the mandible or maxilla through the use of elastics, wire ligatures, arch bars, or other splints. It is used often in the cosmetic surgery of retrognathism and prognathism. (From Dorland, 28th ed, p636)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fixation Technique, Jaw; Fixation Techniques, Jaw; Jaw Fixation Technique; Technique, Jaw Fixation; Techniques, Jaw Fixation; Jaw Fixation Technics; Fixation Technic, Jaw; Fixation Technics, Jaw; Jaw Fixation Technic; Technic, Jaw Fixation; Technics, Jaw Fixation; Maxillomandibular Fixation; Fixation, Maxillomandibular; Fixations, Maxillomandibular; Maxillomandibular Fixations

Svensk term Käkfixeringstekniker
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fixation Technique, Jaw; Fixation Techniques, Jaw; Jaw Fixation Technique; Technique, Jaw Fixation; Techniques, Jaw Fixation; Jaw Fixation Technics; Fixation Technic, Jaw; Fixation Technics, Jaw; Jaw Fixation Technic; Technic, Jaw Fixation; Technics, Jaw Fixation; Maxillomandibular Fixation; Fixation, Maxillomandibular; Fixations, Maxillomandibular; Maxillomandibular Fixations
Engelsk term Jaw Fixation Techniques
MESH ID D019248

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.