Käkfrakturer (Jaw Fractures)

Käkfrakturer

Frakturer på över- eller underkäken.

Förklaring på engelska

Fractures of the upper or lower jaw.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fracture, Jaw; Fractures, Jaw; Jaw Fracture

Svensk term Käkfrakturer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fracture, Jaw; Fractures, Jaw; Jaw Fracture
Engelsk term Jaw Fractures
MESH ID D007572

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.