Käkled (Temporomandibular Joint)

Käkled

En ledförbindelse mellan underkäkens ledhuvud och tinningsbenets ledutskott.

Förklaring på engelska

An articulation between the condyle of the mandible and the articular tubercle of the temporal bone.

Synonym, svenska: Temporomandibularled

Synonym, engelska: Joint, Temporomandibular; Joints, Temporomandibular; Temporomandibular Joints; TMJ

Svensk term Käkled
Synonym på svenska Temporomandibularled
Synonym på engelska Joint, Temporomandibular; Joints, Temporomandibular; Temporomandibular Joints; TMJ
Engelsk term Temporomandibular Joint
MESH ID D013704

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.