Käkledsdisk (Temporomandibular Joint Disc)

Käkledsdisk

En platta av fibrig vävnad som delar käkleden i en övre och en nedre hålighet. Skivan är fäst vid ledkapseln och rör sig framåt med ledutskottet vid fri öppning och framskjutning.

Förklaring på engelska

A plate of fibrous tissue that divides the temporomandibular joint into an upper and lower cavity. The disc is attached to the articular capsule and moves forward with the condyle in free opening and protrusion. (Boucher’s Clinical Dental Terminology, 4th ed, p92)

Synonym, svenska: Temporomandibulär leddisk

Synonym, engelska: Disc, Temporomandibular Joint; Discs, Temporomandibular Joint; Joint Disc, Temporomandibular; Joint Discs, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Discs; Disk, Temporomandibular Joint; Articular Disc, Temporomandibular; Articular Discs, Temporomandibular; Disc, Temporomandibular Articular; Discs, Temporomandibular Articular; Temporomandibular Articular Disc; Temporomandibular Articular Discs; Articular Disk, Temporomandibular; Articular Disks, Temporomandibular; Disk, Temporomandibular Articular; Disks, Temporomandibular Articular; Temporomandibular Articular Disk; Temporomandibular Articular Disks; Temporomandibular Joint Disk; Disks, Temporomandibular Joint; Joint Disk, Temporomandibular; Joint Disks, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Disks

Svensk term Käkledsdisk
Synonym på svenska Temporomandibulär leddisk
Synonym på engelska Disc, Temporomandibular Joint; Discs, Temporomandibular Joint; Joint Disc, Temporomandibular; Joint Discs, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Discs; Disk, Temporomandibular Joint; Articular Disc, Temporomandibular; Articular Discs, Temporomandibular; Disc, Temporomandibular Articular; Discs, Temporomandibular Articular; Temporomandibular Articular Disc; Temporomandibular Articular Discs; Articular Disk, Temporomandibular; Articular Disks, Temporomandibular; Disk, Temporomandibular Articular; Disks, Temporomandibular Articular; Temporomandibular Articular Disk; Temporomandibular Articular Disks; Temporomandibular Joint Disk; Disks, Temporomandibular Joint; Joint Disk, Temporomandibular; Joint Disks, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Disks
Engelsk term Temporomandibular Joint Disc
MESH ID D019224

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.