Käkledssjukdomar (Temporomandibular Joint Disorders)

Käkledssjukdomar

En rad sjukdomstillstånd som påverkar käkledens anatomiska och funtionella egenskaper. Faktorer som bidrar till tillståndens komplexitet beror på ledens förhållande till tänder och tuggande och de symtom från andra områden som har samband med smärtor i käkleden, samt svårigheterna att använda traditionell diagnostisk teknik vid käkledspatologi, då vävnad sällan tas och röntgen är otillräcklig eller ospecifik. Vanliga sjukdomstillstånd är missbildningar, fysiska skador, subluxation, luxation, artrit och tumörer.

Förklaring på engelska

A variety of conditions affecting the anatomic and functional characteristics of the temporomandibular joint. Factors contributing to the complexity of temporomandibular diseases are its relation to dentition and mastication and the symptomatic effects in other areas which account for referred pain to the joint and the difficulties in applying traditional diagnostic procedures to temporomandibular joint pathology where tissue is rarely obtained and x-rays are often inadequate or nonspecific. Common diseases are developmental abnormalities, trauma, subluxation, luxation, arthritis, and neoplasia. (From Thoma’s Oral Pathology, 6th ed, pp577-600)

Synonym, svenska: Temporomandibularledssjukdomar; TMJ-sjukdomar

Synonym, engelska: Disorder, Temporomandibular Joint; Disorders, Temporomandibular Joint; Joint Disorder, Temporomandibular; Joint Disorders, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Disorder; TMJ Disorders; Disorder, TMJ; Disorders, TMJ; TMJ Disorder; Temporomandibular Disorders; Disorder, Temporomandibular; Disorders, Temporomandibular; Temporomandibular Disorder; Temporomandibular Joint Diseases; Disease, Temporomandibular Joint; Diseases, Temporomandibular Joint; Joint Disease, Temporomandibular; Joint Diseases, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Disease; TMJ Diseases; Disease, TMJ; Diseases, TMJ; TMJ Disease

Svensk term Käkledssjukdomar
Synonym på svenska Temporomandibularledssjukdomar; TMJ-sjukdomar
Synonym på engelska Disorder, Temporomandibular Joint; Disorders, Temporomandibular Joint; Joint Disorder, Temporomandibular; Joint Disorders, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Disorder; TMJ Disorders; Disorder, TMJ; Disorders, TMJ; TMJ Disorder; Temporomandibular Disorders; Disorder, Temporomandibular; Disorders, Temporomandibular; Temporomandibular Disorder; Temporomandibular Joint Diseases; Disease, Temporomandibular Joint; Diseases, Temporomandibular Joint; Joint Disease, Temporomandibular; Joint Diseases, Temporomandibular; Temporomandibular Joint Disease; TMJ Diseases; Disease, TMJ; Diseases, TMJ; TMJ Disease
Engelsk term Temporomandibular Joint Disorders
MESH ID D013705

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.