Käkledssyndrom (Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome)

Käkledssyndrom

Ett symtomkomplex bestående av smärta, muskelömhet, ledknäppande och begränsad rörlighet i käkleden. Symtomen är subjektiva och ger sig till känna mer i tuggmusklerna än i själva käkleden. Etiologin är oklar, men kan omfatta t ex onormalt bett och psykofysiologiska faktorer.

Förklaring på engelska

A symptom complex consisting of pain, muscle tenderness, clicking in the joint, and limitation or alteration of mandibular movement. The symptoms are subjective and manifested primarily in the masticatory muscles rather than the temporomandibular joint itself. Etiologic factors are uncertain but include occlusal dysharmony and psychophysiologic factors.

Synonym, svenska: Temporomandibularledssyndrom; TMD; TMJ-syndrom; Käkfunktionsstörning

Synonym, engelska: Myofascial Pain Dysfunction Syndrome, Temporomandibular Joint; TMJ Syndrome; Syndrome, TMJ; Costen’s Syndrome; Costen Syndrome; Costens Syndrome; Syndrome, Costen’s; Temporomandibular Joint Syndrome; Joint Syndrome, Temporomandibular; Syndrome, Temporomandibular Joint

Svensk term Käkledssyndrom
Synonym på svenska Temporomandibularledssyndrom; TMD; TMJ-syndrom; Käkfunktionsstörning
Synonym på engelska Myofascial Pain Dysfunction Syndrome, Temporomandibular Joint; TMJ Syndrome; Syndrome, TMJ; Costen’s Syndrome; Costen Syndrome; Costens Syndrome; Syndrome, Costen’s; Temporomandibular Joint Syndrome; Joint Syndrome, Temporomandibular; Syndrome, Temporomandibular Joint
Engelsk term Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome
MESH ID D013706

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.