Käkmissbildningar (Jaw Abnormalities)

Käkmissbildningar

Medfödd avsaknad av eller defekta käkstrukturer.

Förklaring på engelska

Congenital absence of or defects in structures of the jaw.

Synonym, svenska: Käkdeformiteter

Synonym, engelska: Abnormalities, Jaw; Abnormality, Jaw; Jaw Abnormality

Svensk term Käkmissbildningar
Synonym på svenska Käkdeformiteter
Synonym på engelska Abnormalities, Jaw; Abnormality, Jaw; Jaw Abnormality
Engelsk term Jaw Abnormalities
MESH ID D007569

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.