Käksjukdomar (Jaw Diseases)

Käksjukdomar

Sjukdomar som drabbar käken.

Förklaring på engelska

Diseases involving the JAW.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, Jaw; Diseases, Jaw; Jaw Disease

Svensk term Käksjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, Jaw; Diseases, Jaw; Jaw Disease
Engelsk term Jaw Diseases
MESH ID D007571

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.