Käktumörer (Jaw Neoplasms)

Käktumörer

Tumörer av icke specificerat slag i över- eller underkäken. För tumörer i överkäken finns termen överkäkstumörer, och för underkäken underkäkstumörer.

Förklaring på engelska

Cancers or tumors of the MAXILLA or MANDIBLE unspecified. For neoplasms of the maxilla, MAXILLARY NEOPLASMS is available and of the mandible, MANDIBULAR NEOPLASMS is available.

Synonym, svenska: Käkcancer

Synonym, engelska: Jaw Neoplasm; Neoplasm, Jaw; Neoplasms, Jaw; Cancer of Jaw; Jaw Cancers; Cancer of the Jaw; Jaw Cancer; Cancer, Jaw; Cancers, Jaw

Svensk term Käktumörer
Synonym på svenska Käkcancer
Synonym på engelska Jaw Neoplasm; Neoplasm, Jaw; Neoplasms, Jaw; Cancer of Jaw; Jaw Cancers; Cancer of the Jaw; Jaw Cancer; Cancer, Jaw; Cancers, Jaw
Engelsk term Jaw Neoplasms
MESH ID D007573

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.