Kalcium-sensing receptorer (Calcium-Sensing Receptors)

Kalcium-sensing receptorer

En klass av G-proteinkopplade receptorer som reagerar på varierande extracellulära kalciumnivåer. Kalcium-sensing receptorer i paratyroidkörtlarna spelar en viktig roll vid underhåll av kalcium HOMEOSTAS genom att reglera frisättningen av PARATHYROIDHORMON. De skiljer sig från INTRACELLULÄRA KALCIUMAVKÄNNANDE PROTEINER som känner av intracellulära kalciumnivåer.

Förklaring på engelska

A class of G-protein-coupled receptors that react to varying extracellular CALCIUM levels. Calcium-sensing receptors in the PARATHYROID GLANDS play an important role in the maintenance of calcium HOMEOSTASIS by regulating the release of PARATHYROID HORMONE. They differ from INTRACELLULAR CALCIUM-SENSING PROTEINS which sense intracellular calcium levels.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Receptors, Calcium Sensing; Receptors, Calcium; CASR Protein; Ca-Sensing Receptors; Ca Sensing Receptors; Receptors, Ca-Sensing; Ca2+-Sensing Receptor; Ca2+ Sensing Receptor; Receptor, Ca2+-Sensing; Calcium-Sensing Receptors; Calcium Sensing Receptors; Extracellular Calcium-Ion Sensing Receptor; Extracellular Calcium Ion Sensing Receptor; Receptor, Ca-Sensing; Ca-Sensing Receptor; Receptor, Ca Sensing; Calcium-Sensing Receptor; Calcium Sensing Receptor; Receptor, Calcium-Sensing; Calcium Receptors; Calcium-Sensing Receptor Protein; Calcium Sensing Receptor Protein; Receptor Protein, Calcium-Sensing; Parathyroid Calcium-Sensing Receptor; Calcium-Sensing Receptor, Parathyroid; Parathyroid Calcium Sensing Receptor; Receptor, Parathyroid Calcium-Sensing

Svensk term Kalcium-sensing receptorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Receptors, Calcium Sensing; Receptors, Calcium; CASR Protein; Ca-Sensing Receptors; Ca Sensing Receptors; Receptors, Ca-Sensing; Ca2+-Sensing Receptor; Ca2+ Sensing Receptor; Receptor, Ca2+-Sensing; Calcium-Sensing Receptors; Calcium Sensing Receptors; Extracellular Calcium-Ion Sensing Receptor; Extracellular Calcium Ion Sensing Receptor; Receptor, Ca-Sensing; Ca-Sensing Receptor; Receptor, Ca Sensing; Calcium-Sensing Receptor; Calcium Sensing Receptor; Receptor, Calcium-Sensing; Calcium Receptors; Calcium-Sensing Receptor Protein; Calcium Sensing Receptor Protein; Receptor Protein, Calcium-Sensing; Parathyroid Calcium-Sensing Receptor; Calcium-Sensing Receptor, Parathyroid; Parathyroid Calcium Sensing Receptor; Receptor, Parathyroid Calcium-Sensing
Engelsk term Calcium-Sensing Receptors
MESH ID D044169

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.