Kalciumcitrat (Calcium Citrate)

Kalciumcitrat

Ett färglöst eller vitt, kristallint organiskt ämne, trikarboxylsyra, som finns i växter, särskilt citrusfrukter. Det används som smakämne eller antioxidant i livsmedel, och som sekvestreringsmedel.

Förklaring på engelska

A colorless crystalline or white powdery organic, tricarboxylic acid occurring in plants, especially citrus fruits, and used as a flavoring agent, as an antioxidant in foods, and as a sequestrating agent. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Calcium Citrates; Citrate, Calcium; Citrates, Calcium

Svensk term Kalciumcitrat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Calcium Citrates; Citrate, Calcium; Citrates, Calcium
Engelsk term Calcium Citrate
MESH ID D019355

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.