Kalgranulin A (Calgranulin A)

Kalgranulin A

En 10,8 kD-medlem i S-100-familjen av kalciumbindande proteiner som kan bilda homo- eller heterokomplex med kalgranulin B och ett antal andra proteiner. Kalgranulin A/B-heterodimeren är känd som leukocyt L1-antigenkomplex. Kalgranulin A återfinns i många celltyper, inkl. granulocyter, keratinocyter och myelomonocyter, och har visat sig verka som kemotaktisk faktor för neutrofiler. Eftersom proteinet förekommer i samband med akut inflammation, men saknas vid kronisk inflammation, är det en användbar biologisk markör vid ett antal patologiska tillstånd.

Förklaring på engelska

A 10.8-kDa member of the S-100 family of calcium-binding proteins that can form homo- or heterocomplexes with CALGRANULIN B and a variety of other proteins. The calgranulin A/B heterodimer is known as LEUKOCYTE L1 ANTIGEN COMPLEX. Calgranulin A is found in many cell types including GRANULOCYTES; KERATINOCYTES; and myelomonocytes, and has been shown to act as a chemotactic substance for NEUTROPHILS. Because it is present in acute inflammation but absent in chronic inflammation, it is a useful biological marker for a number of pathological conditions.

Synonym, svenska: CABP-P8

Synonym, engelska: 60B8-B Antigen; 60B8 B Antigen; Antigen, 60B8-B; CABP-P8; MRP8 Protein; Leukocyte L1 Protein Light Chain; Myeloid Calcium-Binding Protein P8; Myeloid Calcium Binding Protein P8; MRP-8 Protein; MRP 8 Protein; S100 A8 Protein; A8 Protein, S100; S100A8 Protein; Cystic Fibrosis Antigen; Antigen, Cystic Fibrosis; Macrophage-Related Protein-8; Macrophage Related Protein 8

Svensk term Kalgranulin A
Synonym på svenska CABP-P8
Synonym på engelska 60B8-B Antigen; 60B8 B Antigen; Antigen, 60B8-B; CABP-P8; MRP8 Protein; Leukocyte L1 Protein Light Chain; Myeloid Calcium-Binding Protein P8; Myeloid Calcium Binding Protein P8; MRP-8 Protein; MRP 8 Protein; S100 A8 Protein; A8 Protein, S100; S100A8 Protein; Cystic Fibrosis Antigen; Antigen, Cystic Fibrosis; Macrophage-Related Protein-8; Macrophage Related Protein 8
Engelsk term Calgranulin A
MESH ID D040501

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.