Kalgranulin B (Calgranulin B)

Kalgranulin B

En 13,2 kD-medlem i S-100-familjen av kalciumbindande proteiner som kan bilda homo- eller heterokomplex med kalgranulin A och ett flertal andra proteiner. Kalgranulin A/B-heterodimeren är känd som leukocyt L1-antigenkomplex. Kalgranulin B uttrycks i höga halter i granulocyter tidigt under monocytdifferentieringen, och serumnivåerna av kalgranulin B är förhöjda i samband med många inflammatoriska tillstånd, som t ex cystisk fibros.

Förklaring på engelska

A 13.2-kDa member of the S-100 family of calcium-binding proteins that can form homo- or heterocomplexes with CALGRANULIN A and a variety of other proteins. The calgranulin A/B heterodimer is known as LEUKOCYTE L1 ANTIGEN COMPLEX. Calgranulin B is expressed at high concentrations in GRANULOCYTES during early monocyte differentiation, and serum calgranulin B levels are elevated in many inflammatory disorders such as CYSTIC FIBROSIS.

Synonym, svenska: CABP-P14

Synonym, engelska: CABP-P14; MRP14 Protein; Leukocyte L1 Protein Heavy Chain; Antigen 60B8-A; Antigen 60B8 A; Macrophage-Related Protein-14; Macrophage Related Protein 14; Myeloid Calcium-Binding Protein p14; Myeloid Calcium Binding Protein p14; MRP-14 Protein; MRP 14 Protein; 60B8-A Antigen; 60B8 A Antigen; Antigen, 60B8-A; S100A9 Protein

Svensk term Kalgranulin B
Synonym på svenska CABP-P14
Synonym på engelska CABP-P14; MRP14 Protein; Leukocyte L1 Protein Heavy Chain; Antigen 60B8-A; Antigen 60B8 A; Macrophage-Related Protein-14; Macrophage Related Protein 14; Myeloid Calcium-Binding Protein p14; Myeloid Calcium Binding Protein p14; MRP-14 Protein; MRP 14 Protein; 60B8-A Antigen; 60B8 A Antigen; Antigen, 60B8-A; S100A9 Protein
Engelsk term Calgranulin B
MESH ID D040502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.