Kaliumacetat (Potassium Acetate)

Kaliumacetat

En elektrolytbildare med alkaliserande effekt på urin och vävnadssystem. Det kan tillföras oralt eller intravenöst. Tidigare användes det som urindrivande och slemlösande medel.

Förklaring på engelska

A potassium salt used to replenish ELECTROLYTES, for restoration of WATER-ELECTROLYTE BALANCE, as well as a urinary and systemic alkalizer, which can be administered orally or by intravenous infusion. Formerly, it was used in DIURETICS and EXPECTORANTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acetate, Potassium

Svensk term Kaliumacetat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acetate, Potassium
Engelsk term Potassium Acetate
MESH ID D019347

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.