Kalnexin (Calnexin)

Kalnexin

Ett lektin i det endoplasmatiska nätverkets membraner som binder till specifika, N-länkade oligosackarider på nybildade proteiner. Det kan ha en roll vid proteinveckning eller kvarhållande och nedbrytning av felveckade proteiner i det endoplasmatiska nätverket.

Förklaring på engelska

A lectin found in ENDOPLASMIC RETICULUM membranes that binds to specific N-linked OLIGOSACCHARIDES found on newly synthesized proteins. It may play role in PROTEIN FOLDING or retention and degradation of misfolded proteins in the endoplasmic reticulum.

Synonym, svenska: IP90-protein

Synonym, engelska: Phosphoprotein pp90; pp90, Phosphoprotein; IP90 Protein; Integral Membrane Protein IP90

Svensk term Kalnexin
Synonym på svenska IP90-protein
Synonym på engelska Phosphoprotein pp90; pp90, Phosphoprotein; IP90 Protein; Integral Membrane Protein IP90
Engelsk term Calnexin
MESH ID D037281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.