Kalopanax (Kalopanax)

Kalopanax

Ett växtsläkte inom familjen Araliaceae (Araliaväxter). Växterna innehåller triterpensaponiner.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ARALIACEAE. Members contain triterpene saponins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Kalopanaxs

Svensk term Kalopanax
Synonym på svenska
Synonym på engelska Kalopanaxs
Engelsk term Kalopanax
MESH ID D036882

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.