Kamfer-5-monooxygenas (Camphor 5-Monooxygenase)

Kamfer-5-monooxygenas

Ett monooxygenas-hemtiolat (cytokrom P-450) med kamfer bundet till den aktiva platsen. Det verkar som slutmonooxygenas i d-kamfer-monooxygenassystemet, i, och katalysen sker i närvaro av putidaredoxin, putidaredoxinreduktas och molekylärt syre. Enzymet kodas av CAMC-genen och kallas även CYP101. Under anaeroba förhållanden reducerar detta enzym de polyhalogenerade föreningar som bundits till kamferbindningsstället. Det är dessutom det enda cytokrom P-450-enzymet med känd kristallstruktur. Det har kristalliserats ur bakterier. EC 1.14.15.1.

Förklaring på engelska

A soluble cytochrome P-450 enzyme that catalyzes camphor monooxygenation in the presence of putidaredoxin, putidaredoxin reductase, and molecular oxygen. This enzyme, encoded by the CAMC gene also known as CYP101, has been crystallized from bacteria and the structure is well defined. Under anaerobic conditions, this enzyme reduces the polyhalogenated compounds bound at the camphor-binding site.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Camphor 5 Monooxygenase; Cytochrome P-450-cam; Cytochrome P 450 cam; CYP101; Cytochrome P450(cam); P450cam; Cytochrome P-450 101; Cytochrome P 450 101; Camphor-5-Monooxygenase; Cytochrome P-450(cam)

Svensk term Kamfer-5-monooxygenas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Camphor 5 Monooxygenase; Cytochrome P-450-cam; Cytochrome P 450 cam; CYP101; Cytochrome P450(cam); P450cam; Cytochrome P-450 101; Cytochrome P 450 101; Camphor-5-Monooxygenase; Cytochrome P-450(cam)
Engelsk term Camphor 5-Monooxygenase
MESH ID D019475

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.