Kammaneter (Ctenophora)

Kammaneter

Phylum av marina kolenterater som kännetecknas av åtta kamrader av smält flimmerhår på kroppsytan. Till skillnad från CNIDARIA saknar de stickande celler, men de är glupska rovdjur och har klibbiga celler (kolloblaster) för att fånga byte. De flesta arter är transparenta och många uppvisar bioluminescens.

Förklaring på engelska

Phylum of marine colenterates characterized by eight comb rows of fused cilia on the body surface. In contrast to CNIDARIA they lack stinging cells, but they are voracious predators and possess sticky cells (colloblasts) for capturing prey. Most species are transparent and many exhibit bioluminescence.

Synonym, svenska: Amerikansk kammanet

Synonym, engelska: Ctenophoras; Sea Walnuts; Sea Walnut; Walnut, Sea; Walnuts, Sea; Ctenophores; Ctenophore; Comb Jellies; Comb Jelly; Jellies, Comb; Jelly, Comb; Mnemiopsis; Mnemiopses; Beroe; Beroes

Svensk term Kammaneter
Synonym på svenska Amerikansk kammanet
Synonym på engelska Ctenophoras; Sea Walnuts; Sea Walnut; Walnut, Sea; Walnuts, Sea; Ctenophores; Ctenophore; Comb Jellies; Comb Jelly; Jellies, Comb; Jelly, Comb; Mnemiopsis; Mnemiopses; Beroe; Beroes
Engelsk term Ctenophora
MESH ID D037302

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.