Kaniner (Rabbits)

Kaniner

Ett grävande och växtätande däggdjur med längre bakben än framben. Det ingår i familjen Leporidae i ordningen Lagomorpha (Hardjur) och till skillnad från harar har den 22 istället för 24 kromosompar.

Förklaring på engelska

A burrowing plant-eating mammal with hind limbs that are longer than its fore limbs. It belongs to the family Leporidae of the order Lagomorpha, and in contrast to hares, possesses 22 instead of 24 pairs of chromosomes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rabbit; New Zealand Rabbits; Rabbit, New Zealand; Rabbits, New Zealand; Zealand Rabbit, New; Zealand Rabbits, New; New Zealand White Rabbit; New Zealand Rabbit; New Zealand White Rabbits; NZW Rabbits; NZW Rabbit; Rabbit, NZW; Rabbits, NZW; Rabbit, Domestic; Domestic Rabbit; Domestic Rabbits; Rabbits, Domestic; Oryctolagus cuniculus; cuniculus, Oryctolagus; Belgian Hare; Hare, Belgian; Chinchilla Rabbits; Chinchilla Rabbit; Rabbit, Chinchilla; Rabbits, Chinchilla

Svensk term Kaniner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rabbit; New Zealand Rabbits; Rabbit, New Zealand; Rabbits, New Zealand; Zealand Rabbit, New; Zealand Rabbits, New; New Zealand White Rabbit; New Zealand Rabbit; New Zealand White Rabbits; NZW Rabbits; NZW Rabbit; Rabbit, NZW; Rabbits, NZW; Rabbit, Domestic; Domestic Rabbit; Domestic Rabbits; Rabbits, Domestic; Oryctolagus cuniculus; cuniculus, Oryctolagus; Belgian Hare; Hare, Belgian; Chinchilla Rabbits; Chinchilla Rabbit; Rabbit, Chinchilla; Rabbits, Chinchilla
Engelsk term Rabbits
MESH ID D011817

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.