Kannabinoid cb1-receptor (Cb1 cannabinoid receptor)

Kannabinoid cb1-receptor

En undergrupp av kannabinoidreceptorer som främst återfinns på centrala och perifera nervceller där de kan spela roll genom att reglera frisättande av nervsignalsubstanser.

Förklaring på engelska

A subclass of cannabinoid receptor found primarily on central and peripheral NEURONS where it may play a role modulating NEUROTRANSMITTER release.

Synonym, svenska: Receptor, kannabinoid CB1

Synonym, engelska: CB1 Receptor; Receptor, CB1; Cannabinoid Receptor CB1; Receptor CB1, Cannabinoid

Svensk term Kannabinoid cb1-receptor
Synonym på svenska Receptor, kannabinoid CB1
Synonym på engelska CB1 Receptor; Receptor, CB1; Cannabinoid Receptor CB1; Receptor CB1, Cannabinoid
Engelsk term Cb1 cannabinoid receptor
MESH ID D043884

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.