Kannabinoidreceptorer (Cannabinoid Receptors)

Kannabinoidreceptorer

En klass G-proteinbundna receptorer som är specifika för kannabinoider, som t ex dem från kannabis. De binder även till en strukturellt väldefinierad klass endogena faktorer kallade endokannabinoider. Denna receptorklass kan spela roll i regleringen av frisättande av signalmolekyler, såsom nervsignalsubstanser och cytokiner.

Förklaring på engelska

A class of G-protein-coupled receptors that are specific for CANNABINOIDS such as those derived from CANNABIS. They also bind a structurally distinct class of endogenous factors referred to as ENDOCANNABINOIDS. The receptor class may play a role in modulating the release of signaling molecules such as NEUROTRANSMITTERS and CYTOKINES.

Synonym, svenska: Receptorer, kannabinoid

Synonym, engelska: Cannabinoid Receptors; Cannabinoid Receptor; Receptor, Cannabinoid

Svensk term Kannabinoidreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, kannabinoid
Synonym på engelska Cannabinoid Receptors; Cannabinoid Receptor; Receptor, Cannabinoid
Engelsk term Cannabinoid Receptors
MESH ID D043882

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.