Kapillärläckagesyndrom (Capillary Leak Syndrome)

Kapillärläckagesyndrom

Ett sällsynt och ibland fatalt sjukdomstillstånd kännetecknat av återkommande läckage av intravaskulära vätskor ut i det extravaskulära utrymmet. Syndromet kan ses hos patienter med allmänt otäta kapillärer till följd av chock, nedsatt flöde, ischemi-reperfusionsskador eller förgiftning. Det kan leda till generaliserat ödem och flerorgansvikt.

Förklaring på engelska

A condition characterized by recurring episodes of fluid leaking from capillaries into extra-vascular compartments causing hematocrit to rise precipitously. If not treated, generalized vascular leak can lead to generalized EDEMA; SHOCK; cardiovascular collapse; and MULTIPLE ORGAN FAILURE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Capillary Leak Syndromes; Clarkson Disease; Systemic Capillary Leak Syndrome; Clinical Capillary Leak Syndrome

Svensk term Kapillärläckagesyndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Capillary Leak Syndromes; Clarkson Disease; Systemic Capillary Leak Syndrome; Clinical Capillary Leak Syndrome
Engelsk term Capillary Leak Syndrome
MESH ID D019559

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.