Kapnografi (Capnography)

Kapnografi

Kontinuerlig mätning av koldioxidhalten i utandningsluften.

Förklaring på engelska

Continuous recording of the carbon dioxide content of expired air.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Capnographies

Svensk term Kapnografi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Capnographies
Engelsk term Capnography
MESH ID D019296

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.