Karboxipeptidas A (Carboxypeptidases A)

Karboxipeptidas A

Karboxipeptidaser som främst finns i matsmältningssystemet som katalyserar frisättningen av C-terminala aminosyror. Karboxipeptidaser A har liten eller ingen aktivitet för hydrolys av C-terminal ASPARAGINSYRA; GLUTAMINSYRA; ARGININ; LYSIN; eller PROLIN. Detta enzym kräver ZINK som kofaktor och var tidigare listat som EC 3.4.2.1 och EC 3.4.12.2.

Förklaring på engelska

Carboxypeptidases that are primarily found the DIGESTIVE SYSTEM that catalyze the release of C-terminal amino acids. Carboxypeptidases A have little or no activity for hydrolysis of C-terminal ASPARTIC ACID; GLUTAMIC ACID; ARGININE; LYSINE; or PROLINE. This enzyme requires ZINC as a cofactor and was formerly listed as EC 3.4.2.1 and EC 3.4.12.2.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carboxypeptidase A; Carboxypeptidase A2; Procarboxypeptidase A2; PCPA2 Enzyme; Procarboxypeptidase A; Procarboxypeptidase A1; PCPA1 Enzyme; Carboxypeptidase A1; Carboxypeptidase A5

Svensk term Karboxipeptidas A
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carboxypeptidase A; Carboxypeptidase A2; Procarboxypeptidase A2; PCPA2 Enzyme; Procarboxypeptidase A; Procarboxypeptidase A1; PCPA1 Enzyme; Carboxypeptidase A1; Carboxypeptidase A5
Engelsk term Carboxypeptidases A
MESH ID D043422

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.